Hög aktivitetsnivå har lett till goda resultat

Förra året blev det finansiellt bästa året i Collectors historia. Intäkterna för helåret växte med 20 procent. Resultatet efter skatt ökade med 17 procent och landade på 602 MSEK före extra reserveringar för kreditförluster i enlighet med IFRS 9.

MARTIN NOSSMAN, VD

På Collector vill vi prata med kunderna

I snart tio år har Carina Regnér drivit en av Collectors största avdelningar framåt, Contact Center. Gänget får toppbetyg i alla mätningar och lyckas hålla en hög leverans år efter år. Enligt Carina är framgångsreceptet engagemang, kundfokus och arbetsglädje.

Nyckeltal

Kreditförluster

%

Kapitalbas (MSEK)

K/I-tal

Investeringar (MSEK)

Ett långsiktigt och affärsdrivet arbetssätt

Att förtjäna målgruppens intresse, bygga lojalitet och ta position som en kunskapsbärare i sin bransch. Det är grunden i inbound marketing. En av Collectors marknadsföringsmetoder som sedan snart två år tillbaka drivs av Albin Wetter med målet att stärka Collectors affär och varumärke.

Höjdpunkter under året

Våra fyra segment

Nu delar vi upp verksamheten i fyra segment. Detta är ett led i att öka vårt fokus på kunder, både befintliga och nya. Förändringen gör oss mer lönsamhetsfokuserade och ökar transparensen internt och externt. Här kan du läsa mer om respektive segment och våra tjänster.

Kultur och värderingar

Collector har tre kärnvärden som präglar vår kultur och vilka vi är: entreprenörskap, etik och engagemang. Dessa värdeord beskriver hur vi är och vill uppfattas samt hur vi ska agera i alla situationer – såväl mot kunder och samarbetspartners som gentemot varandra.

Frågor till tre medarbetare

Anniina Ivarsson, Customer Success Manager

”Jag har varit med på resan från 60 anställda till att idag vara en av flera hundra”

"Jag firade precis 10 år på Collector och har aldrig haft ett så inspirerande arbete tidigare. Mina chefer har trott på mig och jag har fått nya utvecklande arbetsuppgifter när jag behövt det. Nyligen lämnade jag min roll som team manager på Contact Center till att arbeta ut mot våra samarbetspartners inom Payments, som Customer Success Manager. Det var ett stort steg för mig att lämna det trygga där jag hade svar på alla frågor till att nu lära mig helt nya saker."

Joseph Astorga, Digital Designer

"Collectors kärnvärden speglar mig som person"

"Jag har haft förmånen att jobba i alla möjliga grupperingar och affärsområden på företaget och jag blir imponerad av det engagemang och driv jag möts av dagligen i mitt arbete. Alla jobbar stenhårt mot att göra saker bättre för våra kunder och vill driva Collector Bank i samma riktning, det vill säga full fart framåt!"

Malin Lönn, Legal Counsel

"Vi vågar och är innovativa. Vi är ingen traditionell bank"

"Det bästa med att jobba på Collector är att värdeordet entreprenörskap verkligen genomsyrar verksamheten. Det händer något hela tiden och varje affär ser annorlunda ut mot den tidigare. För en bolagsjurist är det alltid roligt, eftersom man möter nya utmaningar och ingen arbetsuppgift är den andra lik vilket jag älskar."

Collectors fullständiga årsredovisning

Här hittar du vår fullständiga ekonomiska redovisning, bolagsstyrningsrapport och vår första hållbarhetsrapport. Vill du ha ett tryckt exemplar maila