Innovation och företagskultur – en förutsättning för fortsatt stark tillväxt

Ännu en gång har Collector överträffat tidigare år och 2017 blev det finansiellt bästa året i vår historia. Såväl intäkter som resultat efter skatt ökade med 28 %. Att trots stora investeringar i utveckling och regelverk kunna redovisa samma tillväxttakt som tidigare, är givetvis extra glädjande.

LIZA NYBERG, VD

Konsten att vara förberedd för framtiden

De senaste åren har Collector skapat en modulbaserad digital plattform byggd på den senaste tekniken. Nya lösningar integreras så fort de blir tillgängliga och gamla fasas ut. Filosofin är att kunderna ska kunna kopplas på snabbt, öppenhet för samarbeten, och skalbarhet efter vår affärsmodell. När allt digitaliseras och förändring bara går snabbare finns det ingen annan i den finansiella världen som står bättre rustad.

Kontinuitet, investeringar & utveckling

Organisk tillväxt

0 %

Investeringar (MSEK)

0

Resultattillväxt

0 %

K/I-tal

0,00

Kreditförluster

0,0 %

Kapitalbas (MSEK)

0

Open Banking: Ett nytt finansiellt ekosystem

Banker behöver förändra sin syn på sig själva som stängda infrastrukturer och istället se sig som en del av ett större ekosystem. Open Banking är i realiteten öppna API:er och det är i princip vad hela Collectors IT-plattform är byggd kring. Något som också låter oss skapa nästa generations innovativa, engagerande, digitala finanstjänster, som bäst svarar upp mot kundernas förändrade beteenden.

Höjdpunkter under året

Tre spännande innovationslösningar

Spira

En app som får sparpengarna att spira på börsen

Vissa banker verkar vilja att aktier ska vara krångligt och trist. Collector är av en annan åsikt. Därför har vi tagit fram Spira, en app som gör det enkelt för alla att spara direkt i aktier.

Convert

Företag vill handla online, men för få säljer

Efter en framgångsrik satsning på e-handel mot B2B, breddar vi nu vår Checkout till att omfatta även e-handel för företag, en omogen men förväntansfull marknad.

Collector-appen

Collector Bank – nu även i fickformat

Vår nya app bidrar dels till en bättre och personligare kundupplevelse men den samlar även hela vårt privaterbjudande på ett lättöverskådligt sätt i mobilen.

Hållbarhet gör oss redo för framtiden

Vårt långsiktiga hållbarhetsarbete utgår från våra tre kärnvärden entreprenörskap, etik och engagemang, som varje dag formar vårt förhållningssätt och hur vi agerar. Hållbarhet är också en förutsättning för vår långsiktiga framgång och för att vi ska kunna skapa värde till våra kunder, ägare, medarbetare och till samhället.

Hela hållbarhetsrapporten finns i Årsredovisningen, som du kan ta del av längst ner på sidan.

Drivna medarbetare ger högt tempo

Ellen Knape, Team Manager

”Konstant utveckling och väldigt högt i tak”

Ellen Knape gillar när det går snabbt och händer saker. På Collector Bank kunde hon först göra en resa från handläggare till teamchef på mindre än två år, vara med och utveckla och förbättra system, processer och arbetsrutiner. Och nu senast, blivit ambassadör för bolaget och arbetar med ett av Collector Banks tre kärnvärden som genomsyrar hela verksamheten.

Mats Iremark, Enterprise Architect

”Vi är ett IT-bolag som råkar ha en banklicens

Om man, som Mats Iremark, älskar ny teknik och hela tiden vill lära sig nytt, finns det få arbetsplatser som Collector Bank. Här ges det tid och möjlighet att testa nya idéer på en digital plattform som hela tiden utvecklas och förnyas. Tillsammans med kollegor med samma drivkraft och passion.

Collectors fullständiga årsredovisning

Här hittar du vår fullständiga ekonomiska redovisning, bolagsstyrningsrapport och vår första hållbarhetsrapport. Vill du ha ett tryckt exemplar maila